Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 76/12 - wyrok Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2013-03-27

II Ca 528/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

pośrednik, umowa o pośrednictwo, prawo wekslowe, pozwany, indosant, zagraniczny kontrahent, posiadacz, weksel in blanco, indos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • pośrednik, umowa o pośrednictwo, nabywca weksla, prawo wekslowe, nabycie weksla, pozwany, dłużnik, indosant, poprzedni posiadacz weksla, stosunek podstawowy, umowa o pośrednictwo pracy, zagraniczny kontrahent, świadome działanie, posiadacz, weksel in blanco, współpraca, indos, raport, indosowanie, szkoda
Zobacz»

I C 1825/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 15 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo wekslowe, indos, weksel in blanco, wypełnienie weksli, indosatariusz, indosant, prawo z weksla, wystawca, pozwany, porozumienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, indos, nabycie weksla, weksel in blanco, wypełnienie weksli, indosatariusz, indosant, dłużnik wekslowy, zła wiara, stosunek podstawowy, prawo z weksla, indosowanie weksla, rażące niedbalstwo, wystawca, pozwany, zarzuty osobiste, weksel powoda, nakaz zapłaty, wierzytelność wekslowa, porozumienie
Zobacz»

I C 336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 18 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

weksel in blanco, indos, prawo wekslowe, indosant, indosatariusz, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, pozwany, zlecenie, umowa, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, remitent, indos, prawo wekslowe, pożyczka, indosant, umowa zlecenia, deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, indosatariusz, zakaz działalności konkurencyjnej, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, pozwany, zlecenie, dłużnik, umowa, spółka, wystawca, zleceniodawca
Zobacz»

I ACa 204/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015

Data publikacji: 24 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

indos, prawo wekslowe, pozwany, indosant, wypełnienie weksli, weksel in blanco, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • indos, prawo wekslowe, przedmiotowy weksel, pozwany, indosant, wypełnienie weksli, nabycie weksla, weksel in blanco, nakaz zapłaty, wystawca, weksel na kwotę, zbycie weksla, weksel złożony wraz, wykup, wystawienie weksla, zarzut wekslowy, suma wekslowa, organ spółki kapitałowej, indos weksla, kserokopia
Zobacz»

I ACa 108/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2014

Data publikacji: 5 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

indos, weksel in blanco, prawo z weksla, indosant, pozwany, porozumienie wekslowe, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • indos, przeniesienie praw z weksla, weksel in blanco, prawo z weksla, indosant, wierzytelność, pozwany, suma wekslowa, deklaracja wekslowa, porozumienie wekslowe, zobowiązanie wekslowe, zduńskie wola, umowa o przeniesienie praw, zarzuty osobiste, indosowanie, dłużnik, weksel zupełny, wierzyciel wekslowy, zeznanie świadków, cesjonariusz
Zobacz»

II Ca 1503/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 marca 2015

Data publikacji: 28 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

indos, prawo wekslowe, weksel in blanco, indosant, wypełnienie weksli, wystawca, prawo z weksla, posiadacz, indosatariusz, uzupełnienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • indos, prawo wekslowe, weksel in blanco, indosant, remitent, podpis, wypełnienie weksli, posiadacz weksla, wystawca, strona powodowa, prawo z weksla, umowa leasingu, posiadacz, ważność weksla, poręczyciel wekslowy, formalna legitymacja wekslowa, indosatariusz, indosowanie, odwrotna strona, uzupełnienie weksla
Zobacz»

III Ca 606/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 5 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, kara umowna, uzupełnienie weksla, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, indosant
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • kaseta, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, kara umowna, uzupełnienie weksla, stosunek podstawowy, umowa agencyjna, deklaracja wekslowa, remitent, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, data płatności, indosowanie, nabycie weksla, indosant, dłużnik, termin przedawnienia, płatność weksla, suma wekslowa, rażące niedbalstwo
Zobacz»

I ACa 380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 24 listopada 2017

Data publikacji: 23 marca 2018

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo wekslowe, kara umowna, indos, wypełnienie weksli, weksel in blanco, umowa, wystawca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • płyta, prawo wekslowe, kara umowna, indos, wypełnienie weksli, umowa agencyjna, ośrodek, agent, stosunek podstawowy, weksel in blanco, umowa, przedawnienie, wystawienie weksla, wystawca, deklaracja wekslowa, zleceniodawca, pozwany, nabycie weksla, miarkowanie kary, dłużnik
Zobacz»

I C 449/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

indos, weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, indosatariusz, zobowiązanie wekslowe, wystawca, pozwany, uzupełnienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • remitent, indos, weksel in blanco, pożyczka, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, indosatariusz, zobowiązanie wekslowe, wystawca, pozwany, przedmiotowy weksel, wykup weksli, rażące niedbalstwo, dłużnik, przeniesienie weksla, nakaz zapłaty, zarzut obiektywny, wierzytelność, uzupełnienie weksla
Zobacz»

I C 2151/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015

Data publikacji: 26 października 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, posiadacz, indos, wystawca, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, pozwany, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa pożyczki, posiadacz, indos, nabywca, wystawca, wypełnienie weksli, zawarte porozumienie, posiadacz weksla, rażące niedbalstwo, pierwszy wierzyciel, zła wiara, zobowiązanie wekslowe, dłużnik, wykup weksli, pożyczka kwot, przesłuchanie, pozwany, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I ACa 904/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 27 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

weksel in blanco, wystawca weksla, indos, indosant, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, porozumienie, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, wystawca weksla, indos, indosant, deklaracja wekslowa, wezwanie do wykupienia weksla, akceptant, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, kserokopia, nakaz zapłaty, porozumienie, dłużnik wekslowy, pożyczkobiorca, indos weksla, możliwość zadawania pytań, pytanie świadków, postępowanie nakazowe, przepis kodeksu cywilnego, reguła przeprowadzania
Zobacz»

VI ACa 808/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2012

Data publikacji: 14 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

weksel in blanco, porozumienie wekslowe, zobowiązanie wekslowe, uzupełnienie weksla, wypełnienie weksli, pozwany, prawo wekslowe, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, porozumienie wekslowe, zobowiązanie wekslowe, uzupełnienie weksla, wypełnienie weksli, pozwany, porozumienie zawarte między stronami, spłata pożyczki, nakaz zapłaty, dolar amerykański, weksel własny, prawo wekslowe, koszt egzekucji, suma wekslowa, treść porozumienia, złoty polski, zobowiązanie o treści, wystawca, wierzytelność, płatność
Zobacz»

I C 188/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 11 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, posiadacz, indos, prawo z weksla, pozwany, indosatariusz, porozumienie, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, remitent, weksel in blanco, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, wierzyciel wekslowy, posiadacz, weksel własny, należność z weksla, odpowiedzialność dłużników wekslowych, indos, prawo z weksla, zawarte porozumienie, pozwany, rażące niedbalstwo, indosatariusz, weksel w złej wierze, porozumienie, stosunek osobisty, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I C 159/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 5 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

indos, weksel in blanco, prawo wekslowe, pozwany, porozumienie wekslowe, wypełnienie weksli, umowa, indosatariusz, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • indos, weksel in blanco, umowa pożyczki, prawo wekslowe, karta paliwowa, pozwany, deklaracja wekslowa, porozumienie wekslowe, wypełnienie weksli, sprawa prowadzona przed sądem, stosunek podstawowy, roszczenie pracodawcy, umowa, dieta, umowa cesji wierzytelności, pracownik powodowej spółki, indosatariusz, protokół z zeznań świadków, wykup weksli, wystawca
Zobacz»

I C 1094/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 grudnia 2013

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

weksel in blanco, pozwany, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, porozumienie, prawo wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, wystawienie weksla, pozwany, remitent, weksel własny, miejsce płatności, miejsce wystawienia, wierzytelność, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, sprawa wypełnienia, wypełnienie weksli, porozumienie, indosowanie, wręczenie weksla, nazwisko, prawo wekslowe, druk, koło, zwierzyna łowna
Zobacz»

XII Ga 195/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 19 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo wekslowe, indosant, indos, umowa, postępowanie nakazowe, kara umowna, weksel in blanco, kontrahent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, indosant, indos, strona powodowa, umowa, nierównomierność, postępowanie nakazowe, nabycie weksla, kara umowna, umowa o współpracy, ustawa prawa, weksel in blanco, kontrahent, stosunek podstawowy, zapłata w postępowaniu nakazowym, nabywca weksla, wydanie nakazu zapłaty, dłużnik, śródmieście w krakowie, stosunek osobisty z wystawcą
Zobacz»

I C 479/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2020

Data publikacji: 13 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, indos, uzupełnienie weksla, wystawca weksla, porozumienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, indos, przedmiotowy weksel, roszczenie wekslowe, umowa zabezpieczenia, suma wekslowa, poręczyciel, punkt i wyrok, zabezpieczenie kredytów, strona powodowa, poręczenie wekslowe, uzupełnienie weksla, roszczenie ze stosunku podstawowego, wystawca weksla, porozumienie, płatność weksla, weksel własny, podpis
Zobacz»

IX C 785/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 29 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

indos, prawo wekslowe, indosant, wypełnienie weksli, in blanco, indosatariusz, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • indos, prawo wekslowe, indosant, wypełnienie weksli, in blanco, podpis, strona powodowa, indosatariusz, odcisk pieczęci, przedmiot umowy leasingowej, leasingodawca, indosowanie, odwrotna strona, płatność weksla, posiadacz weksla, depozyt gwarancyjny, suma wekslowa, wynik opóźnienia, postępowanie nakazowe, opóźnienie w zapłacie czynszów
Zobacz»

II Ca 1388/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 5 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, porozumienie wekslowe, zobowiązanie wekslowe, pozwany, wystawca weksla, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, weksel in blanco, prawo wekslowe, porozumienie wekslowe, zobowiązanie wekslowe, projekt porozumienia, pozwany, wystawca weksla, roszczenie wekslowe, remitent, wypełnienie weksli, wykup weksli, uzupełnienie weksla, wystawca weksla własny, treść rozporządzenia ministra sprawiedliwości, instancja w stawce, stosunek prawy, współpraca gospodarcza, nakaz zapłaty, zarzut wekslowy
Zobacz»

I C 1697/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 23 grudnia 2019

Data publikacji: 21 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, porozumienie wekslowe, wystawca weksla, uzupełnienie weksla, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, porozumienie wekslowe, przedmiotowa umowa pożyczki, weksel własny, wystawca weksla, uzupełnienie weksla, wypełnienie weksli, przedmiotowy weksel, remitent, brak spłaty należności, umowa pożyczki gotówkowej, uznanie długu, deklaracja wekslowa, abstrakcyjność weksla, dłużnik wekslowy, punkt i wyrok, suma wekslowa, treść porozumienia wekslowego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Góral
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Mertuszka
Data wytworzenia informacji: