Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
235

I C 11/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-03-26

Data publikacji: 2013-04-25

trafność 100%

Sygn. akt. I C 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26.03.2013r. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Beata Wolańska - Graf Protokolant : Joanna Szabat po rozpoznaniu w dniu 26.03.2013r. w Lubaniu sprawy z powództwa G. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda G. D. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. UZASADNIENIE Powód G. D. początkowo wniósł o zasądzenie od po
Czytaj więcej»

I C 75/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-02-27

Data publikacji: 2013-04-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: roszczenie o regres wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu polisy OC
Sygn. akt I C 75 / 11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu w dniu 27.02.2013 roku w Lubaniu sprawy z powództwa Towarzystwu (...) S.A. w W. przeciwko D. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego D. P. na rzecz strony powodowej Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 13.444,39 zł ( trzynaście tysięcy czterysta czt
Czytaj więcej»

I C 76/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2013-05-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: prawa indosariusza weksla in blanco
Sygn. akt I C 76 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.03.2013 roku w L. sprawy z powództwa G. S. przeciwko N. K. (1) o zapłatę I nakaz zapłaty z dnia 13.01.2012 roku w sprawie sygn. akt I Nc 4 / 12 utrzymuje w mocy w całości Sygn.akt I C 76/12 Uzasadnienie. Powód G. S. wnió
Czytaj więcej»

I C 137/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-05-08

Data publikacji: 2013-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: solidarna odpowiedzialność mieszkających z najemcą za opłatę czynszu
Sygn. akt I C upr. 137 / 13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu w dniu 08.05.2013 roku w Lubaniu sprawy z powództwa Gminy Miejskiej L. Administracji (...) w L. przeciwko A. Ś. , J. Ś. i S. Ś. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego S. Ś. (1) na rzecz strony powodowej Gminy Miejskiej L. Administracja (...
Czytaj więcej»

I C 257/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-07-02

Data publikacji: 2014-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nieudowodnienie roszczenia przez stronę powodową
Sygn. akt I C upr. 257 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Mariola Rosa po rozpoznaniu w dniu 02.07.2014 roku w Lubaniu sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko A. T. (1) o zapłatę - powództwo oddala. Sygn. akt I Cupr 257/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Niestandary
Czytaj więcej»

I C 296/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-02-26

Data publikacji: 2013-03-28

trafność 100%

Sygn. akt IC 296/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26.02. 2013r. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Jerzy Chruściak Protokolant – Anna Mroczkowska-Jełowicka po rozpoznaniu w dniu 26.02.2013r. w Lubaniu z powództwa A. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo ubezpieczeń S.A. w W. na rzecz powoda A. S. kwotę 4. 700 zł,- ( cztery tysiące siedemset złotych ) z ustawowymi odsetkami liczonymi od
Czytaj więcej»

I C 341/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2014-11-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie - przerwanie biegu, wszczęcie egzekucji na podstawie BTE
Sygn. akt I Cupr. 341 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu w dniu 08.10.2014 roku w Lubaniu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. S.K.A. w W. przeciwko E. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. M. na rzecz strony powodowej (...) sp. z o.o. S.K.A. w W. kwotę 5.177,70 zł ( pięć tysięcy sto sie
Czytaj więcej»

I C 359/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-02-07

Data publikacji: 2013-03-16

trafność 100%

Sygn. akt IC 359/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07.02.2013r. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Beata Wolańska - Graf Protokolant – Joanna Szabat po rozpoznaniu w dniu 07.02.2013r. w Lubaniu sprawy z powództwa Z. S. przeciwko D. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej D. H. na rzecz powoda Z. S. kwotę 2.086,05 zł, (dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych i 05/100) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 01.05.2012r. do dnia
Czytaj więcej»

I C 365/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-07-09

Data publikacji: 2014-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie roszczeń o świadczenia telekomunikacyjne
Sygn. akt I C upr. 365 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu w dniu 09.07.2014 roku w Lubaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko W. C. (1) o zapłatę I powództwo oddala. Sygn.akt I Cupr 365/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) S.A. z siedzibą we W. , reprezentowana przez radc
Czytaj więcej»

I C 379/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-01-08

Data publikacji: 2013-02-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa
Sygn. akt ICupr 379/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08.01.2013r. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Beata Wolańska - Graf Protokolant – Joanna Szabat po rozpoznaniu w dniu 08.01.2013r. w Lubaniu sprawy z powództwa (...) . á r. l. z siedzibą w Luxembourg przeciwko H. M. o zapłatę I powództwo oddala. Sygn. akt I Cupr 379/12 UZASADNIENIE Strona powodowa – (...) .á r.l. z siedzibą w Luxembourg wniosła do Sądu Rejonowego Lublin - Z
Czytaj więcej»