Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
244

I C 365/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-07-09

Data publikacji: 2014-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie roszczeń o świadczenia telekomunikacyjne
Sygn. akt I C upr. 365 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu w dniu 09.07.2014 roku w Lubaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko W. C. (1) o zapłatę I powództwo oddala. Sygn.akt I Cupr 365/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) S.A. z siedzibą we W. , reprezentowana przez radc
Czytaj więcej»

I C 500/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-02-26

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: obowiązek opłacania składek na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych a zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
Sygn. akt I C 500 / 13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu w dniu 26.02.2014 roku w Lubaniu sprawy z powództwa Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w W. przeciwko K. J. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej K. J. (1) na rzecz strony powodowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

I C 341/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2014-11-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie - przerwanie biegu, wszczęcie egzekucji na podstawie BTE
Sygn. akt I Cupr. 341 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu w dniu 08.10.2014 roku w Lubaniu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. S.K.A. w W. przeciwko E. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. M. na rzecz strony powodowej (...) sp. z o.o. S.K.A. w W. kwotę 5.177,70 zł ( pięć tysięcy sto sie
Czytaj więcej»

I C 379/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-01-08

Data publikacji: 2013-02-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa
Sygn. akt ICupr 379/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08.01.2013r. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Beata Wolańska - Graf Protokolant – Joanna Szabat po rozpoznaniu w dniu 08.01.2013r. w Lubaniu sprawy z powództwa (...) . á r. l. z siedzibą w Luxembourg przeciwko H. M. o zapłatę I powództwo oddala. Sygn. akt I Cupr 379/12 UZASADNIENIE Strona powodowa – (...) .á r.l. z siedzibą w Luxembourg wniosła do Sądu Rejonowego Lublin - Z
Czytaj więcej»

I C 359/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-02-07

Data publikacji: 2013-03-16

trafność 100%

Sygn. akt IC 359/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07.02.2013r. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Beata Wolańska - Graf Protokolant – Joanna Szabat po rozpoznaniu w dniu 07.02.2013r. w Lubaniu sprawy z powództwa Z. S. przeciwko D. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej D. H. na rzecz powoda Z. S. kwotę 2.086,05 zł, (dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych i 05/100) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 01.05.2012r. do dnia
Czytaj więcej»

I Ns 481/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-01-24

Data publikacji: 2013-02-19

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 481/11 POSTANOWIENIE Dnia 24.01.2013 roku. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący - SSR Jerzy Chruściak Protokolant: Anna Mroczkowska – Jełowicka po rozpoznaniu w dniu : 24.01. 2013r. w L. sprawy z wniosku I. R. , przy udziale L. G. , M. Ł. (1) , K. Ł. (1) , T. Ł. (1) , o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów p o s t a n a w i a : I. ustalić , iż przedmiotem zniesienia współwłasności między wnioskodawczynią I. R. , a uczestnika
Czytaj więcej»

II K 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2015-03-16

Data publikacji: 2015-04-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IIK 12/15 1Ds. 750/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16.03.2015r. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Tuliusz Stabryn Protokolant: Sylwia Oleksy Przy udziale asesora Prokuratury Rejonowej w Lubaniu Łukasza Chrapek. po rozpoznaniu dnia 16.03.2015r. sprawy karnej przeciwko: R. G. (1) , s. J. i H. zd. B. , ur. (...) w L. oskarżonemu o to, że : I w okresie od lipca 2011r. daty bliżej nieustalonej, do dnia 30 kwietnia 2013r. w L. , woj. (.
Czytaj więcej»

II K 21/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-04-15

Data publikacji: 2013-05-18

trafność 100%

Sygn. akt IIK 21/13 1Ds. 679/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15.04.2013r. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Tuliusz Stabryn Protokolant: Sylwia Oleksy Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubaniu Zbigniewa Harasimiuk. po rozpoznaniu dniach 04.03.2013r., 15.04.2013r. sprawy karnej przeciwko : J. G. (1) , s. Z. i S. zd. Gaj, ur. (...) w C. , oskarżonemu o to, że : w okresie od 14 listopada 2011r. do dnia 20 maja 2012r. w P. znęcał
Czytaj więcej»

II K 31/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-05-27

Data publikacji: 2013-06-18

trafność 100%

Sygn. akt II K 31/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubaniu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Bartosz Gajewski Protokolant Małgorzata Łasecka w obecności Prokuratora --/-- po rozpoznaniu dnia 27.05.2013 r. sprawy karnej Ł. K. - urodz. (...) w L. syna M. i K. z d. M. oskarżonego o to, że : I w dniu 03 maja 2012 roku w L. woj. (...) posługując się nożem groził S. O. pozbawieniem go życia przy czym groźby te wzbudziły u wymienionego u
Czytaj więcej»

II K 18/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-08-12

Data publikacji: 2013-09-14

trafność 100%

Sygn. akt IIK 18/13 1 Ds. 761/12/D WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12.08.2013r. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Tuliusz Stabryn Protokolant: Aleksandra Hormańska przy udziale asesora Prokuratury Rejonowej w Lubaniu Łukasza Chrapek po rozpoznaniu w dniach 11.04.2013r., 15.05.2013r., 20.06.2013r., 08.08.2013r. sprawy karnej przeciwko G. F. (1) – z d. J. , s. T. i W. z d. P. , ur. (...) w S. oskarżonemu o to, że : w dniu 26 stycznia 2012 roku w
Czytaj więcej»