Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
244

IV P 47/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2015-09-01

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IVP 47/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lubań, dnia 01 września 2015. Sąd Rejonowy w Lubaniu IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Jerzy Miedziński, Ławnicy: Wiesława Biłyk, Edyta Pławiak, Protokolant:kier. sek. Danuta Wowczyk, po rozpoznaniu w dniu 01 września 2015r. w Lubaniu sprawy z powództwa A. Ż. przeciwko Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy (...) we L. Śl. - o odszkodowanie, o premię; I Zasądza od pozwanego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy (..
Czytaj więcej»

VII W 617/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-04-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wbrew stanowisku obwinionego Straż miejska działała w granicach swych ustawowych uprawnień. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych do zadań straży należy czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
Sygn. akt VII W 617/13 (...) 01/12/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w L. w składzie: Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska Protokolant Karolina Birulo bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu w dniu 20.03.2014r. sprawy R. S. urodz. (...) w M. PESEL (...) obwinionego o to ,że: w dniu 06.12.2012r. o godz. 09.31 w miejscowości C. kierując pojazdem marki O. nr rej. (...
Czytaj więcej»

VII W 644/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2014-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII W 644/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w L. w składzie: Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska Protokolant Karolina Birulo bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu w dniu 05.11.2014r. sprawy P. M. urodz. (...) w L. syna P. i E. zd. K. obwinionego o to, że: I w dniu 01 lipca 2014 roku ok. godz. 06:45 na ul. (...) w Ś. woj. (...) kierując samochodem o
Czytaj więcej»

VII W 688/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-11-20

Data publikacji: 2014-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sankcja 15 dni aresztu stanowić będzie realną i zasłużoną dotkliwość dla obwinionego, a na taki cel ukierunkowana jest kara mająca stanowić sprawiedliwą odpłatę za naruszenie porządku prawnego.
Sygn. akt VII W 688/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w L. w składzie: Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska Protokolant Karolina Birulo bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu w dniu 20.11.2014r. sprawy R. B. urodz. (...) w L. syna H. i H. zd. O. obwinionego o to, że: w dniu 22 lipca 2014 roku o godzinie 11:10 w L. przy ulicy (...) będąc po spożyciu alkoholu l
Czytaj więcej»

VII K 36/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-10-11

Data publikacji: 2013-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu podjęcie z pokrzywdzonym ustaleń odnośnie wystawienia jednej faktury zbiorowej, polecenie sporządzenia faktury na inną firmę aniżeli jedną z tych, którymi wówczas zarządzał, znaczna zwłoka w zapłacie należności, przerwanie kontaktu z firmą windykacyjną, świadczą o tym, że M. K. umyślnie wprowadził w błąd M. G. co do zleceniodawcy (...)
Sygn. akt VII K 36/13 UZASADNIENIE SĄD REJONOWY USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY: M. K. jako osoba od dłuższego czasu zajmująca się prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności na przestrzeni 2010r. był prezes zarządu szeregu spółek handlowych, a m.in. (...) sp. z o.o. z siedzibą w L. , (...) sp. z o.o. z siedzibą w L. , (...) Produkcja – (...) sp. z o.o. z siedzibą w E. . Oddziały firm zajmujących się w szczególności handlem i dystrybucją materiałów budowlanych, a także sprzedażą wę
Czytaj więcej»

VII K 140/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-10-28

Data publikacji: 2014-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Posiadanie narkotyków w ilości 0,19 grama
Sygn. akt VII K 140/14 1 Ds. 114/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w L. Śl. w składzie: Przewodniczący SSR Roman Chorab Protokolant Judyta Kurmańska po rozpoznaniu w dniu 28.10.2014 r. sprawy (...) urodz. (...) w L. syna T. i I. z d. R. oskarżonego o to, że: w dniu 19 lutego 2014 r. w L. , wbrew przepisom ustawy posiadał środek odurzający w postaci suszu ziela konopi innej niż włóknista w ilości 0,38
Czytaj więcej»

VII K 780/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oskarżony celem osiągnięcia bezprawnego zysku wykorzystał wiek pokrzywdzonych, co miało znaczenie wobec większej uległości na sugestie konieczności dokonania zapłaty. Wykorzystał wrażliwość pokrzywdzonych na krzywdę drugiego człowieka, współczucie oraz dobroduszność. Nie miał żadnego szacunku dla uczuć wyższych zarówno stwarzając mylne (...)
Sygn. akt VII K 780/13 2 Ds. 544/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w L. w składzie: Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska Protokolant Karolina Birulo przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim - D. R. po rozpoznaniu w dniach 12.02.2014r. i 13.03. 2014r. sprawy M. O. urodz. (...) w K. syna A. i J. zd. K. 1. w dniu 07 października 2013 roku w S. , w województwie (..
Czytaj więcej»

VII W 39/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-08-14

Data publikacji: 2014-09-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne dla wypełnienia ustawowych znamion wykroczenia wymaga działania polegającego na „korzystaniu z wody” co nie musi przekładać się na fizycznie podejmowane czynności w tym przedmiocie, a wystarczy choćby wydanie polecenia podległej osobie.
Sygn. akt VII W 39/14 (...) 72/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w L. w składzie: Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska Protokolant Karolina Birulo bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu w dniach: 05.06.2014 r. i 14.08.2014 r. sprawy L. S. urodz. (...) w M. syna W. i K. zd. S. obwinionego o to, że: w dniu 5 lutego 2013r. w miejscowości B. jako prezes (...) Sp.
Czytaj więcej»

VII W 462/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-09-17

Data publikacji: 2014-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak przypadkowości w działaniu obwinionej, łatwość z jaką dopuściła się wykroczenia oraz uprzednia karalność wymagają orzeczenia sankcji karnej represyjnej, stanowiącej dotkliwą reakcję na kolejne naruszenie porządku prawnego. Karą, która cele takie spełni oraz adekwatną do stopnia społecznej szkodliwości czynu jest kara właśnie 20 dni aresztu.
Sygn. akt VII W 462/14 (...) 182/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w L. w składzie: Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska Protokolant Karolina Birulo bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu w dniu 17.09.2014r. sprawy: 1. D. W. zd. G. urodz. (...) w L. córki Z. i J. zd. Słaby 2. W. F. urodz. (...) w L. córki C. i B. zd. G. obwinionych o to, że: w dniu 24 lutego 2
Czytaj więcej»

VII K 86/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-08-13

Data publikacji: 2014-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uwzględniając aktualną sytuację oskarżonego, jego dotychczasowe zachowanie Sąd uznał, że bezzasadne jest orzekanie wobec jego osoby grzywny i dlatego orzekł karę pozbawienia wolności bez orzekania obok niej sankcji finansowej. Oskarżony nadto, przy ewentualnym uzyskiwaniu środków finansowych w przyszłości, powinien przede wszystkim uregulować (...)
Sygn. akt VII K 86/14 (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w L. w składzie: Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska Protokolant Karolina Birulo przy udziale oskarżyciela publicznego M. P. po rozpoznaniu w dniach 03.04.2014r., 30.04.2014r. i 13.08.2014r. sprawy D. S. (1) ur. (...) w L. syna A. i J. z d. M. oskarżonego o to, że: I. prowadząc w 2009 roku działalność gospodarczą pod nazw
Czytaj więcej»