Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
244

I C 11/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-03-26

Data publikacji: 2013-04-25

trafność 100%

Sygn. akt. I C 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26.03.2013r. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Beata Wolańska - Graf Protokolant : Joanna Szabat po rozpoznaniu w dniu 26.03.2013r. w Lubaniu sprawy z powództwa G. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda G. D. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. UZASADNIENIE Powód G. D. początkowo wniósł o zasądzenie od po
Czytaj więcej»

I C 75/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-02-27

Data publikacji: 2013-04-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: roszczenie o regres wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu polisy OC
Sygn. akt I C 75 / 11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu w dniu 27.02.2013 roku w Lubaniu sprawy z powództwa Towarzystwu (...) S.A. w W. przeciwko D. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego D. P. na rzecz strony powodowej Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 13.444,39 zł ( trzynaście tysięcy czterysta czt
Czytaj więcej»

I C 76/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2013-05-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: prawa indosariusza weksla in blanco
Sygn. akt I C 76 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.03.2013 roku w L. sprawy z powództwa G. S. przeciwko N. K. (1) o zapłatę I nakaz zapłaty z dnia 13.01.2012 roku w sprawie sygn. akt I Nc 4 / 12 utrzymuje w mocy w całości Sygn.akt I C 76/12 Uzasadnienie. Powód G. S. wnió
Czytaj więcej»

I C 137/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-05-08

Data publikacji: 2013-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: solidarna odpowiedzialność mieszkających z najemcą za opłatę czynszu
Sygn. akt I C upr. 137 / 13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu w dniu 08.05.2013 roku w Lubaniu sprawy z powództwa Gminy Miejskiej L. Administracji (...) w L. przeciwko A. Ś. , J. Ś. i S. Ś. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego S. Ś. (1) na rzecz strony powodowej Gminy Miejskiej L. Administracja (...
Czytaj więcej»

I C 257/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-07-02

Data publikacji: 2014-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nieudowodnienie roszczenia przez stronę powodową
Sygn. akt I C upr. 257 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Mariola Rosa po rozpoznaniu w dniu 02.07.2014 roku w Lubaniu sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko A. T. (1) o zapłatę - powództwo oddala. Sygn. akt I Cupr 257/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Niestandary
Czytaj więcej»

I C 365/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-07-09

Data publikacji: 2014-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie roszczeń o świadczenia telekomunikacyjne
Sygn. akt I C upr. 365 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu w dniu 09.07.2014 roku w Lubaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko W. C. (1) o zapłatę I powództwo oddala. Sygn.akt I Cupr 365/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) S.A. z siedzibą we W. , reprezentowana przez radc
Czytaj więcej»

I C 379/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2013-01-08

Data publikacji: 2013-02-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa
Sygn. akt ICupr 379/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08.01.2013r. Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Beata Wolańska - Graf Protokolant – Joanna Szabat po rozpoznaniu w dniu 08.01.2013r. w Lubaniu sprawy z powództwa (...) . á r. l. z siedzibą w Luxembourg przeciwko H. M. o zapłatę I powództwo oddala. Sygn. akt I Cupr 379/12 UZASADNIENIE Strona powodowa – (...) .á r.l. z siedzibą w Luxembourg wniosła do Sądu Rejonowego Lublin - Z
Czytaj więcej»

I C 921/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2019-10-31

Data publikacji: 2020-08-17

trafność 100%

Sygnatura akt I C 921/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 31-10-2019 r. Sąd Rejonowy w Lubaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: J. C. Protokolant: Joanna Szabat po rozpoznaniu w dniu 31-10-2019 r. w Lubaniu sprawy z powództwa B. Z. przeciwko pozwanemu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda B. Z. kwotę 15.099,25 zł (piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć zł dwadzieścia pięć gr) z ust
Czytaj więcej»

I C 500/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2014-02-26

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: obowiązek opłacania składek na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych a zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
Sygn. akt I C 500 / 13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Teresa Mertuszka Protokolant : Agnieszka Chmielewska - Jakimionek po rozpoznaniu w dniu 26.02.2014 roku w Lubaniu sprawy z powództwa Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w W. przeciwko K. J. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej K. J. (1) na rzecz strony powodowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

I C 648/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2020-08-17

trafność 100%

Sygnatura akt I C 648/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 08-05-2018 r. Sąd Rejonowy w Lubaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: J. C. Protokolant: Joanna Szabat po rozpoznaniu w dniu 08-05-2018 r. w Lubaniu sprawy z powództwa P. M. przeciwko pozwanemu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki P. M. kwotę 3.109,75 zł (trzy tysiące sto dziewięć zł siedemdziesiąt pięć gr) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczon
Czytaj więcej»