Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 306/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2017-10-26

Sygn.akt IIK 306/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2017r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Dariusz Kliś

Protokolant Tomasz Kilarski

w obecności Prokuratora - Kamili Wolańskiej

po rozpoznaniu dnia 26.10.2017r. sprawy o wyrok łączny

K. K.

urodz. (...) w L.

syna J. i C. zd. Sączek

skazanego prawomocnymi wyrokami :

1.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 22.01.2014r. w sprawie sygn.akt IIK 730/13, za czyn z art. 286§1 k.k. i art. 297§1 k.k. w zw z art. 11§2 k.k. w zw z art. 64§1 k.k., popełniony w dniu 15.05.2012r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat, której wykonanie zarządzono prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 21.06.2017r. w sprawie sygn.akt IIKo 463/17. Nadto wymierzono skazanemu karę grzywny w ilości 40 (czterdziestu) stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna równoważna jest kwocie 20 zł (dwadzieścia złotych),

2.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 10.03.2017r. w sprawie sygn.akt IIK 72/17, za czyn z art. 209§1 k.k., popełniony w okresie od września 2016r. do dnia 05.02.2017r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

3.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 20.03.2017r. w sprawie sygn.akt IIK 11/17, za:

- czyn z art. 279§1 k.k. i art. 275§1 k.k. i art. 278§5 k.k. w zw z art. 11§2 k.k., popełniony w dniu 01.08.2016r., na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 209§1 k.k., popełniony w okresie od dnia 16.05.2012r. do dnia 23.09.2013r. oraz od dnia 03.06.2015r. do dnia 28.09.2015r. oraz od dnia 06.10.2015r. do dnia 16.09.2016r., na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 35 ust.1 a ustawy o ochronie zwierząt, popełniony od bliżej nieustalonego dnia lipca do dnia 23.07.2016r., na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 190a§1 k.k., popełniony w okresie od 15.06.2016r. do 06.10.2016r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 190§1 k.k., popełniony w okresie od 15.06.2016r. do 06.10.2016r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 193 k.k. , popełniony w dniu 13.07.2016r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 207§1 k.k., popełniony w okresie od 2013r. do czerwca 2016r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 178a§1 k.k. , popełniony w dniu 04.10.2016r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

po czym wymierzono w/w karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

4.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 27.07.2017r. w sprawie sygn.akt IIK 76/17, za czyn z art. 279§1 k.k. , popełniony w okresie od 05 do 14.01.2017r. , na karę 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności.

I.  na podstawie art. 85§1 k.k., art. 85a k.k., art. 86§1 k.k. w zw z art. 87§1 k.k. w zw z art. 568a k.p.k. w zw z art. 569§1 k.p.k. łączy skazanemu K. K. kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności orzeczone w sprawach sygn.akt IIK 730/13, IIK 72/17, IIK 11/17 i IIK 76/17 Sądu Rejonowego w Lubaniu i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 574 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia w połączonych wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania,

III.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw z art. 63§1 k.k. zalicza skazanemu K. K. na poczet orzeczonej w pkt. I wyroku kary łącznej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie sygn.akt IIK 11/17 Sądu Rejonowego w Lubaniu od dnia 08.02.2017r. do dnia 20.03.2017r. oraz od dnia 02.05.2017r. do dnia 26.10.2017r.

IV.  na podstawie art. 29 ust.1 ustawy Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. Anny Marii Polak koszty nieopłaconej obrony z urzędu w kwocie 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych 60/100), w tym podatek VAT w kwocie 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych 60/100),

V.  na podstawie art. 624§1 k.p.k. i art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie i nie wymierza mu opłaty.

UZASADNIENIE

K. K. został skazany prawomocnymi wyrokami:

5.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 22.01.2014r. w sprawie sygn.akt IIK 730/13, za czyn z art. 286§1 k.k. i art. 297§1 k.k. w zw z art. 11§2 k.k. w zw z art. 64§1 k.k., popełniony w dniu 15.05.2012r., na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat, której wykonanie zarządzono prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 21.06.2017r. w sprawie sygn.akt IIKo 463/17. Nadto wymierzono skazanemu karę grzywny w ilości 40 (czterdziestu) stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna równoważna jest kwocie 20 zł (dwadzieścia złotych),

6.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 10.03.2017r. w sprawie sygn.akt IIK 72/17, za czyn z art. 209§1 k.k., popełniony w okresie od września 2016r. do dnia 05.02.2017r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

7.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 20.03.2017r. w sprawie sygn.akt IIK 11/17, za:

- czyn z art. 279§1 k.k. i art. 275§1 k.k. i art. 278§5 k.k. w zw z art. 11§2 k.k., popełniony w dniu 01.08.2016r., na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 209§1 k.k., popełniony w okresie od dnia 16.05.2012r. do dnia 23.09.2013r. oraz od dnia 03.06.2015r. do dnia 28.09.2015r. oraz od dnia 06.10.2015r. do dnia 16.09.2016r., na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 35 ust.1 a ustawy o ochronie zwierząt, popełniony od bliżej nieustalonego dnia lipca do dnia 23.07.2016r., na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 190a§1 k.k., popełniony w okresie od 15.06.2016r. do 06.10.2016r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 190§1 k.k., popełniony w okresie od 15.06.2016r. do 06.10.2016r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 193 k.k. , popełniony w dniu 13.07.2016r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 207§1 k.k., popełniony w okresie od 2013r. do czerwca 2016r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn z art. 178a§1 k.k. , popełniony w dniu 04.10.2016r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

po czym wymierzono w/w karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

8.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 27.07.2017r. w sprawie sygn.akt IIK 76/17, za czyn z art. 279§1 k.k. , popełniony w okresie od 05 do 14.01.2017r. , na karę 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności.

Dowód: wyjaśnienia skazanego K. K. k. 28, odpisy wyroków k. 5-10, karta karna k. 18-20, opinia o skazanym k. 14-17.

Skazany z Zakładu Karnego posiada opinię dobrą. Był dwukrotnie nagradzany. Nie był karany dyscyplinarnie. W stosunku do przełożonych zachowuje się regulaminowo Wśród osadzonych funkcjonuje zgodnie. Ukończył program z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu. Korzysta z zajęć kulturalno-oświatowych. Wyraża negatywną postawę wobec popełnionych przestępstw i dotychczasowego stylu życia. Nie należy do podkultury więziennej.

Sąd zważył co następuje:

Wydanie wyroku łącznego jest obowiązkiem Sądu w sytuacji spełnienia warunku określonego w art. 85 k.k. tj. zaistnienia pomiędzy poszczególnymi skazaniami – zarówno sądzonymi jednocześnie, jak i nie jednocześnie (art. 569§1 k.p.k.) – instytucji realnego zbiegu przestępstw tj. sytuacji gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Niewątpliwym jest również to, iż Sąd orzekający uwzględnia dyrektywny wymiaru kary, w tym prewencji szczególnej i ogólnej ( art. 85a k.k.), a także ocenia istniejący związek podmiotowy, a także przedmiotowy jaki zachodzi pomiędzy poszczególnymi skazaniami, jak również bierze pod uwagę okoliczności leżące po stronie sprawcy przestępstw, które zaistniały po, jak i przed wydaniem poprzednich wyroków, w tym wyroków łącznych (art. 85§2 k.k.). Uwzględniając powyższe okoliczności – na mocy art. 86§1 k.k.- do wymiaru kary stosuje jedną z trzech zasad tj. absorbcji, asperacji lub kumulacji. Nadto podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone kary i tylko te podlegające wykonaniu z zastrzeżeniem art. 89 k.k. w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa wyżej. Nadto w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności Sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności przyjmując, iż jeden miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 (piętnastu) dniom kary pozbawienia wolności. Oczywistym także jest, iż Sąd orzekający – w świetle obowiązujących przepisów – w ramach orzekania nowej kary łącznej w wyroku łącznym łączy kary jednostkowe tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu z karami łącznymi wymierzonymi w toku prowadzonych wcześniej postępowań karnych. K. K. był skazany prawomocnymi wyrokami w sprawach sygn.akt IIK 730/13, IIK 72/17, IIK 11/17, IIK 76/17, zaś Sądem, który jako ostatni orzekał kary wobec skazanego był Sąd Rejonowy w Lubaniu. W przedmiotowych sprawach Sądy orzekały w wyrokach jednostkowych kary jednostkowe pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, zaś w sprawie sygn.akt IIK 11/17 karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności. Co także istotne – jak wynika z opinii o skazanym – kara 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności wymierzona w sprawie sygn.akt IIK 11/17 jest wykonywana od dnia 02.05.2017r. do chwili obecnej. Kary w pozostałych sprawach nie były wykonywane przez skazanego. Dokonując merytorycznej oceny należało również stwierdzić, iż Sąd Rejonowy w Lubaniu mógł wymierzyć skazanemu karę w wysokości od 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie sygn. akt IIK 11/17 stosując zasadę absorpcji do sumy kar tj. 5 (pięciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, opierając ewentualne rozstrzygnięcie na zasadzie kumulacji. Uwzględniając jednak treść przepisu art. 85a k.k., jak również informacje zawarte w opinii o skazanym, karcie karnej, Sąd Rejonowy w Lubaniu doszedł do przekonania, iż jedynie prawidłową i sprawiedliwą sankcją za popełnione przestępstwa będzie kara 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekający zastosował w tym samym do wymiaru kary łącznej zasadę asperacji. Z uwagi na ilość popełnionych w przeszłości przez skazanego przestępstw oraz uwzględniając wysokość nowoorzeczonej kary łącznej Sąd nie skorzystał w tym wypadku z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia tak orzeczonej kary. Na podstawie art. 574 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia w połączonych wyrokach pozostawił do odrębnego wykonania. Na postawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63§1 k.k. zaliczył skazanemu K. K. na poczet orzeczonej nowej kary łącznej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie sygn. akt IIK 11/17 od dnia 02.05.2017r. do dnia wyroku tj. dnia 26.10.2017r. Na podstawie art. 29 ust.1 ustawy Prawo o Adwokaturze zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. Anny Marii Polak koszty nieopłaconej obrony z urzędu w kwocie 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych 60/100), w tym podatek VAT w kwocie 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych 60/100). Skazany nie pracuje. Nie posiada oszczędności, a także majątku ruchomego, bądź nieruchomego większej wartości. Wobec powyższego na podstawie art. 624§1 k.p.k. zwolniono w/w od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie, zaś na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych nie wymierzono mu opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucja Laur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Kliś
Data wytworzenia informacji: