Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 326/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2022-05-17

Sygn. akt IIK 326/21

1 Ds. 590.2020

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2022r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tuliusz Stabryn

Protokolant: Sandra Staśkowiak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubaniu: --/--

po rozpoznaniu w dniach 01.12.2021r., 21.02.2022r., 30.03.2022r., 16.05.2022r. sprawy karnej

przeciwko W. L.

s. Z. i I. z d. L.

ur. (...) w L.

oskarżonemu o to, że :

I.  w okresie od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 06 września 2020r. w L., woj. (...), rozpijał małoletnich F. R., D. K. i B. K., wielokrotnie dostarczając im napojów alkoholowych w postaci wódki i piwa, ułatwiając im spożycie tych napojów oraz nakłaniając ich do spożycia,

tj. o czyn z art. 208 kk

II.  w okresie od 1 sierpnia 2020r. do dnia 06 września 2020r. w L., prezentował treści pornograficzne małoletnim poniżej 15 lat F. R., D. K. i B. K., w postaci filmów o takiej tematyce, które wielokrotnie wyświetlał im w miejscu swojego zamieszkania,

tj. o czyn z art. 200 § 3 kk

III.  w okresie od 1 sierpnia 2020r. do dnia 06 września 2020r. w L., woj. (...), w celu zaspokojenia seksualnego, prezentował małoletnim poniżej 15 lat F. R. i B. K. wykonanie czynności seksualnej w postaci onanizowania się,

tj. o czyn z art. 200 § 4 kk

IV.  w okresie od 1 sierpnia 2020r. do dnia 06 września 2020r. w L., woj. (...), wykorzystując stan upojenia alkoholowego małoletniego B. K., podstępem utrwalił jego nagi wizerunek, robiąc mu zdjęcia aparatem swojego telefonu komórkowego,

tj. o czyn z art. 191a § 1 kk

V.  w okresie od 1 sierpnia 2020r. do dnia 06 września 2020r. w L., woj. (...), w miejscu swojego zamieszkania, wielokrotnie dopuścił się wobec małoletniego 15 lat B. K. innej czynności seksualnej, poprzez dotykanie go rękoma po ciele, w okolicach ud, brzucha i penisa,

tj. o czyn z art. 200 § 1 kk

VI.  we wrześniu 2020r. w L., woj. (...), w miejscu zamieszkania małoletniego poniżej 15 lat F. R., kilka razy dopuścił się wobec wymienionego innej czynności seksualnej, w ten sposób, iż kładł się obok leżącego w łóżku pokrzywdzonego i dotykał go rękoma po ciele, w tym w miejsca intymne,

tj. o czyn z art. 200 § 1 kk

VII.  w dniu 21 września 2020r. w L., woj. (...), posiadał w swoim telefonie komórkowym treści pornograficzne z udziałem małoletnich chłopców, w tym B. K., przedstawiających zdjęcia z widocznymi genitaliami,

tj. o czyn z art. 202 § 4a kk

I.  uznaje oskarżonego W. L. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. I części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 208 kk i za to na podstawie art. 208 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  uznaje oskarżonego W. L. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. II części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 200 § 3 kk i za to na podstawie art. 200 § 3 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

III.  uznaje oskarżonego W. L. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. III części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 200 § 4 kk i za to na podstawie art. 200 § 4 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

IV.  uznaje oskarżonego W. L. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. IV części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 191a § 1 kk i za to na podstawie art. 191a § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

V.  uznaje oskarżonego W. L. winnym popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt. V-VI części wstępnej wyroku stanowiących występki z art. 200 § 1 kk z tym, że przyjmuje, iż przedmiotowych czynów dopuścił się w ramach ciągu przestępstw określonym w art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 200 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

VI.  uznaje oskarżonego W. L. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. VII części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 202 § 4a kk i za to na podstawie art. 202 § 4a kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 91 § 2 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego W. L. kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu W. L. okres zatrzymania od dnia 21.09.2020r. godzina 08:30 do dnia 22.09.2020 roku godzina 15:09,

IX.  na podstawie art. 41a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego W. L. środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych F. R., D. K. i B. K. na odległość mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt) metrów oraz zakazu kontaktowania się z w/w pokrzywdzonymi w jakiejkolwiek formie w okresie 5 (pięciu) lat od daty uprawomocnienia się wyroku,

X.  na podstawie art. 41 § 1a kk orzeka wobec oskarżonego W. L. środek karny w postaci dożywotniego zakazu wykonywania wszelkich zawodów i prowadzenia działalności gospodarczej związanych z wychowaniem, opieką oraz edukacją małoletnich dzieci,

XI.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci laptopa L. (...) oraz telefonu komórkowego M. (...) opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Drz 372-373/21,

XII.  na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Doroty Szafraniec-Mrowcy kwotę 1.195,56 (jednego tysiąca stu dziewięćdziesięciu pięciu 56/100) złotych, w tym podatek VAT, tytułem udzielonej nieopłaconej obrony z urzędu oskarżonego W. L.,

XIII.  na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust 1 Ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów niniejszej sprawy i nie wymierza mu opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 326/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie
o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.1.1

W. L.

Czyn z art. 208 kk

Rozpijanie małoletnich F. R., D. K. i B. K. w okresie od 1.08.2020 roku do 6.09.2020 roku w L. woj. (...), poprzez wielokrotne dostarczanie im napojów alkoholowych w postaci wódki i piwa, ułatwiając im ich spożycie oraz nakłanianie do ich spożycia

Zeznania B. K. k. 123, 126;

Zeznania D. K. k. 124,126;

Zeznania F. R. k. 125, 126;

Opinia sądowo-psychologiczna k. 127-128;

Zeznania I. S. k. 279, 226;

Zeznania E. K. k. 303-304, 8-9, 160-161;

Zeznania A. K. k. 316;

Zeznania M. R. k. 276, 64-65, 82-83.

Protokół badania stanu trzeźwości B. K. k. 2;

Karta Leczenia szpitalnego k. 12-13.

1.1.2

W. L.

Czyn z art. 200 § 3 kk

Prezentowanie treści pornograficznych małoletnim poniżej 15 lat F. R., D. K. i B. K. w okresie od 1.08.2020 roku do 6.09.2020 roku w L. woj. (...), poprzez wielokrotne wyświetlanie filmów o tej tematyce w swoim mieszkaniu

Zeznania B. K. k. 123, 126;

Zeznania D. K. k. 124,126;

Zeznania F. R. k. 125, 126;

Opinia sądowo-psychologiczna k. 127-128;

Zeznania I. S. k. 279, 226.

1.1.3

W. L.

Czyn z art. 200 § 4 kk

Prezentowanie małoletnim poniżej 15 lat F. R., D. K. i B. K. w okresie od 1.08.2020 roku do 6.09.2020 roku w L. woj. (...), wykonywania czynności seksualnej w postaci onanizowania się w celu zaspokojenia seksualnego

Zeznania B. K. k. 123, 126;

Zeznania D. K. k. 124,126;

Zeznania F. R. k. 125, 126;

Opinia sądowo-psychologiczna k. 127-128;

Zeznania I. S. k. 279, 226;

Zeznania M. R. k. 276, 64-65, 82-83.

1.1.4

W. L.

Czyn z art. 191a § 1 kk

W okresie od 1.08.2020 roku do 6.09.2020 roku w L. woj. (...), wykorzystują stan upojenia alkoholowego małoletniego B. K., podstępem utrwalił jego nagi wizerunek, robiąc mu zdjęcie aparatem swojego telefonu komórkowego

Zeznania B. K. k. 123, 126;

Zeznania D. K. k. 124,126;

Zeznania F. R. k. 125, 126;

Opinia sądowo-psychologiczna k. 127-128;

Zeznania I. S. k. 279, 226;

Zeznania E. K. k. 303-304, 8-9, 160-161;

Zeznania M. R. k. 276, 64-65, 82-83;

Zdjęcia z telefonu W. L. k. 11-19;

Protokół przeszukania k.27-29;

Protokół oględzin telefonu podejrzanego wraz ze zdjęciami k. 30-63.

1.1.5

W. L.

Czyn z art. 200 § 1 kk

W okresie od 1.08.2020 roku do 6.09.2020 roku w L. woj. (...), w miejscu swojego zamieszkania wielokrotnie dopuścił się wobec małoletniego poniżej 15 lat B. K. innej czynności seksualnej poprzez dotykanie go rękoma po ciele, w okolicach ud, brzucha i penisa

Zeznania B. K. k. 123, 126;

Zeznania D. K. k. 124,126;

Zeznania F. R. k. 125, 126;

Opinia sądowo-psychologiczna k. 127-128;

Zeznania I. S. k. 279, 226;

Zeznania E. K. k. 303-304, 8-9, 160-161.

1.1.6

W. L.

Czyn z art. 200 § 1 kk

W okresie od 1.08.2020 roku do 6.09.2020 roku w L. woj. (...), w miejscu zamieszkania małoletniego poniżej 15 lat F. R., kilkukrotnie dopuścił się wobec wymienionego innej czynności seksualnej, w ten sposób, iż kładł się obok leżącego w łóżku pokrzywdzonego i dotykał go rękoma po ciele, w tym w miejsca intymne

Zeznania B. K. k. 123, 126;

Zeznania D. K. k. 124,126;

Zeznania F. R. k. 125, 126;

Opinia sądowo-psychologiczna k. 127-128;

Zeznania I. S. k. 279, 226;

Zeznania M. R. k. 276, 64-65, 82-83.

1.1.7

W. L.

Czyn z art. 202 § 4a kk

W okresie od 1.08.2020 roku do 6.09.2020 roku w L. woj. (...), posiadał w swoim telefonie komórkowym treści pornograficzne z udziałem małoletnich chłopców, w tym B. K., przedstawiających zdjęcia z widocznymi genitaliami

Zeznania B. K. k. 123, 126;

Zeznania D. K. k. 124,126;

Zeznania F. R. k. 125, 126;

Opinia sądowo-psychologiczna k. 127-128;

Zeznania I. S. k. 279, 226;

Zeznania E. K. k. 303-304, 8-9, 160-161;

Zeznania M. R. k. 276, 64-65, 82-83;

Zdjęcia z telefonu W. L. k. 11-19;

Protokół przeszukania k.27-29;

Protokół oględzin telefonu podejrzanego wraz ze zdjęciami k. 30-63.

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7

Zeznania E. K. k. 303-304, 8-9, 160-161;

Matka pokrzywdzonego B. K.;

Spójne;

Logiczne;

Brak elementów konfabulacji;

Prezentuje w sposób zwięzły zaistniałe okoliczności bez koloryzowania faktów, zarówno te zasłyszane od syna jak i te których sama była świadkiem;

Korelują z zeznaniami pokrzywdzonych małoletnich, świadków M. R., A. K., I. S., opinią sądowo-psychologiczną; protokołem badania stanu trzeźwości, kartą leczenia szpitalnego, zdjęciami z telefonu oskarżonego oraz protokołem oględzin telefonu oskarżonego;

Choć jest bezpośrednio zainteresowana w rozstrzygnięciu niniejszej sprawy na korzyść pokrzywdzonego, nie sposób uznać, iż rzutuje to na jej prawdomówność;

Świadek nie był w żaden sposób skonfliktowany z oskarżonym i nie ma powodów do pomawiania jego osoby;

Wiarygodne;

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7

Zeznania M. R. k. 276, 64-65, 82-83.

Matka pokrzywdzonego F. R.;

Spójne;

Logiczne;

Brak elementów konfabulacji;

Prezentuje w sposób zwięzły zaistniałe okoliczności zasłyszane od syna bez koloryzowania faktów i uwypuklania niestosownego zachowania oskarżonego;

Korelują z zeznaniami pokrzywdzonych małoletnich, świadków E. K., A. K., I. S., opinią sądowo-psychologiczną; protokołem badania stanu trzeźwości, kartą leczenia szpitalnego, zdjęciami z telefonu oskarżonego oraz protokołem oględzin telefonu oskarżonego;

Świadek nie była w żaden sposób skonfliktowana z oskarżonym i nie ma powodów do pomawiania jego osoby;

Choć jest bezpośrednio zainteresowany w rozstrzygnięciu niniejszej sprawy jej zeznania jawią się jako obiektywne;

Sąd nie stwierdził żadnych podstaw do kwestionowania jej prawdomówności;

Wiarygodne;

1.1.1-1.1.7

Zeznania A. K. k. 316;

Zeznania, chaotyczne z uwagi na upływ czasu i brak zainteresowania zaistniałymi zdarzeniami;

Treść zeznań wskazuje na nie wielką więź uczuciową z bratem, a tym samym na obiektywny charakter relacji;

Świadek przedstawia okoliczność zasłyszane od brata dotyczące prezentowania im treści pornograficznych przez oskarżonego czy dotykania ich w miejsca intymne ale również zaobserwowane przez siebie, w sposób spójny i logiczny;

Potwierdza, iż widział alkohol w miejscu zamieszkania oskarżonego, a sam oskarżony proponował jego spożycie nieletnim;

Jego zeznania korelują z ujawnionym w sprawie materiałem dowodowym tworząc dokładny obraz zaistniałych zdarzeń;

Brak powodów do kwestionowania wiarygodności zeznań świadka.

1.1.1-1.1.7

Opinia sądowo-psychologiczna k. 127-128;

Żadna ze stron nie kwestionowała ustaleń biegłego;

Opinia jasna, spójna, kompletna, niebudząca wątpliwości;

Opinia biegłego uwidacznia wiarygodność zeznań świadków F. R., D. K. i B. K. w zakresie ich relacji z oskarżonym;

Biegła w zakresie zeznań B. K. wskazuje również na jego zależność emocjonalną z oskarżonym w inkryminowanym okresie, opierającą się na płynących z ich znajomości korzyściach;

W żadnym z przypadków nie stwierdziła skłonności do konfabulacji czy zależności emocjonalnej od osób trzecich mogącej mieć wpływ na treść ich zeznań.

1.1.1-1.1.7

Zeznania I. S. k. 279, 226;

Zeznania świadka podważają przyjętą przez oskarżonego linię obrony, w której kreuje się na osobę nieudolną, łatwowierną, naiwną, a wręcz pokrzywdzoną przez zdemoralizowanych małoletnich;

Świadek wskazuje, iż oskarżony jest osobą zaradną życiowo, rozumiejącą znaczenia zarzucanych mu czynów i świadomą grożących mu konsekwencji. Działając w przemyślany sposób, bezpośrednio zmierzał, poprzez kreowanie się na ofiarę, do wzbudzenia litości, współczucia, a tym samym usiłował wpłynąć, przez wcześniejszą znajomość ze świadkiem, na postawę biegłej przy opiniowaniu małoletnich pokrzywdzonych, tak aby opinia była korzystna dla niego;

Brak jakichkolwiek podstaw do kwestionowania wiarygodności świadka.

1.1.1

Protokół badania stanu trzeźwości B. K. k. 2;

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności dokumentu i poczynionych w nim ustaleń;

1.1.1

Karta Leczenia szpitalnego k. 12-13.

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności dokumentu i poczynionych w nim ustaleń;

1.1.4, 1.1.7

Zdjęcia z telefonu W. L. k. 11-19;

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności zdjęć;

Potwierdzają zeznania małoletnich pokrzywdzonych w zakresie ich relacji z oskarżonym oraz jego oczekiwań wobec nich.

1.1.4, 1.1.7

Protokół przeszukania k.27-29;

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności dokumentu i poczynionych w nim ustaleń;

1.1.4, 1.1.7

Protokół oględzin telefonu podejrzanego wraz ze zdjęciami k. 30-63

Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności dokumentu i poczynionych w nim ustaleń;

Przegląd korespondencji oskarżonego wskazuje na zainteresowania tematyką homoseksualną, dążeniem do zbliżeń seksualnych z młodymi mężczyznami, a przede wszystkim do seksu oralnego i pozyskaniu od nich zdjęć intymnych.

1.1.1-1.1.7

Zeznania B. K. k. 123, 126;

Zeznania D. K. k. 124,126;

Zeznania F. R. k. 125, 126;

W ocenie Sądu zeznania małoletnich pokrzywdzonych zasługują na nadanie im waloru wiarygodności;

Na ocenę tą nie mogą rzutować postępowania przed sądem dla nieletnich, albowiem mimo stwierdzenia ich demoralizacji, w przedmiotowej sprawie stali się ofiarami działań oskarżonego, który wykorzystał ich emocjonalną niedojrzałość, skłonności do buntu, niepożądanych społecznie zachowań, tj. picia alkoholu, imponował im swoim zachowaniem, wyrozumiałością przyzwalaniem na oglądanie pornografii;

Działania te były ukierunkowane na zdobycie ich zaufania, podniesienia ich poczucia wartości, a w końcu emocjonalnego uzależnienia, co w konsekwencji miało mu umożliwić do zbliżenia się do chłopców w celu nakłaniania ich do obnażania się, zezwolenia na dotykanie czy zaspokajania własnych potrzeb seksualnych ich towarzystwie;

Ich relacje są zbieżne w zakresie inkryminowanych zachowań oskarżonego a w zestawieniu z omówionym wyżej materiałem dowodowym tworzą dokładny obraz przestępczego działania W. L.;

Przy tak zebranym materiale dowodowym trudno uznać, iż pokrzywdzeni manipulują zaistniałymi faktami w celu wybielenia swoich niepożądanych zachowań i skierowania podejrzeń na inną osobę, skoro w tym samym czasie ponieśli konsekwencje przed Sądem za własne postępowanie;

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

1.1.1-1.1.7

Zeznania A. L. k. 276-277, 68;

Bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia;

Nie posiada bezpośredniej wiedzy, co do przebiegu zaistniałych zdarzeń;

1.1.1-1.1.7

Zeznania P. N. k. 277;

Bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia;

Nie posiada bezpośredniej wiedzy, co do przebiegu zaistniałych zdarzeń;

1.1.1-1.1.7

Zeznania M. K. k. 277-278;

Bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia;

Nie posiada bezpośredniej wiedzy, co do przebiegu zaistniałych zdarzeń;

Jej obserwacje dotyczące łatwowierności oskarżonego, jego nieporadności i bycia wykorzystywanym przez innych oraz picia alkoholu, pozostają w całkowitej sprzeczności z zeznaniami I. S. – biegłej psycholog, jak i opinii sądowo-psychiatrycznej dotyczącej oskarżonego, w której biegli stwierdzili uzależnienie W. L. od alkoholu.

1.1.1-1.1.7

Zeznania J. C. k. 278;

Bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia;

Nie posiada bezpośredniej wiedzy, co do przebiegu zaistniałych zdarzeń.

1.1.1-1.1.7

Zeznania A. M. k. 278;

Bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia;

Nie posiada bezpośredniej wiedzy, co do przebiegu zaistniałych zdarzeń.

1.1.1-1.1.7

Zeznania M. Z. k. 279-280;

Bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia;

Posiada informacje zasłyszane w toku postepowania wyjaśniającego od pokrzywdzonych i ich opiekunów;

Podkreślił, iż oskarżony był im wcześniej znany jako osoba, u której kilkukrotnie odnajdowano młodocianych „uciekinierom z domu” z całej Polski.

1.1.1-1.1.7

Zeznania M. B. k. 305, 181;

Bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia;

Nie posiada bezpośredniej wiedzy, co do przebiegu zaistniałych zdarzeń.

1.1.1-1.1.7

Zeznania S. B. k. 305, 182;

Bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia;

Nie posiada bezpośredniej wiedzy, co do przebiegu zaistniałych zdarzeń.

1.1.1-1.1.7

Zeznania K. K. k. 306;

Bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia;

Nie posiada bezpośredniej wiedzy, co do przebiegu zaistniałych zdarzeń.

1.1.1-1.1.7

Zeznania E. S. k. 306-307;

Bez większego znaczenia dla rozstrzygnięcia;

Nie posiada bezpośredniej wiedzy, co do przebiegu zaistniałych zdarzeń.

1.1.1-1.1.7

Wyjaśnienia W. L. k. 275 70-71, 78-80, 157-158.

Zebrany materiał dowodowy i dokonana powyżej jego analiza nie dała podstaw do uwzględnienia prezentowanej przez oskarżonego linii obrony i nadania jej waloru wiarygodności;

Jego twierdzenia są gołosłowne i nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w materiale dowodowym;

Oskarżony w żaden logiczny sposób nie potrafił wytłumaczyć dla czego posiadał w swoim telefonie zdjęcia pornograficzne małoletnich chłopców w tym B. K.;

Jego wyjaśnienia co do nawiązywania i utrzymywania kontaktów na forach dla gejów są lakoniczne i pozbawione sensu, sama ciekawość i nudzenie się, nie przekłada się na kierowanie propozycji do spotkania czy inicjowania seksu oralnego;

Kreowanie się na ofiarę zdemoralizowanych młodocianych, ich pomówienia, jest niczym nie uzasadnione i stanowi nieudolną próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej za zarzucane mu czyny.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Czyny opisane w pkt I-VII części wstępnej wyroku

W. L.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Bez wątpienia F. R., D. K. oraz B. K., którzy w chwili opisanych w a/o zdarzeń nie mieli ukończonych 15 lat są osobami małoletnimi w rozumieniu niniejszych przepisów.

Czyn opisany w pkt I

Przepis art. 208 kk penalizuje odpowiedzialność każdej osoby, która rozpija osobę małoletnią, dostarcza jej alkohol, ułatwia jego spożywanie lub nakłania ją do jego spożycia. Przez rozpijanie należy rozumieć, działanie stwarzające niebezpieczeństwo przyzwyczajenia małoletniego do stałego picia napojów alkoholowych.

Bezsprzecznie oskarżony w swoim domu umożliwiał picie alkoholu małoletnim pokrzywdzonym, częstował ich nim, z biegiem czasu pozwalał im częstować się nim bez pytania oraz nakłaniał ich do jego spożywania. Tym samym wyczerpał swoim zachowaniem ustawowe znamiona czynu z art. 208 kk.

Czyn opisany w pkt II

Przepis art. 200 § 3 kk stanowi między innymi, iż każda osoba prezentująca małoletniemu poniżej 15 lat treści pornograficzne podlega odpowiedzialności karnej.

Oskarżonego prezentując wielokrotnie w swoim mieszkaniu filmy pornograficzne małoletnim pokrzywdzonym wyczerpał swoim zachowaniem ustawowe znamiona czynu określonego w art. 200 § 3 kk.

Czyn opisany w pkt III

Przepis art. 200 § 4 kk penalizuje odpowiedzialność każdej osoby, która w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

Zachowanie oskarżonego polegające na onanizowaniu się na oczach małoletnich pokrzywdzonych wyczerpuje znamiona wskazanego przestępstwa.

Czyn opisany w pkt IV

Przepis art. 191a § 1 kk stanowi iż odpowiedzialności karnej podlega każdy, kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia.

Również w tym przypadku Sąd nie miał najmniejszej wątpliwości, iż utrwalenie nagiego wizerunku B. K. przez oskarżonego na swoim telefonie komórkowym, przy wykorzystaniu stanu upojenia alkoholowego małoletniego wyczerpało znamiona przedmiotowego przestępstwa.

Czyn opisany w pkt V i VI

Przepis art. 200 § 1 kk penalizuje między innymi odpowiedzialność sprawcy, który dopuszcza się wobec osoby małoletniej poniżej 15 lat innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom.. Przez inną czynność seksualną należy rozumieć wszelkie zachowania niemieszczące się w pojęciu obcowania płciowego, o seksualnym wyrazie, zmierzające do zaspokojenia popędu płciowego połączone z kontaktem cielesnym i seksualnym zaangażowaniem pokrzywdzonego, polegające np. na dotykaniu miejsc intymnych, organów płciowych, całowaniu. Tym samym zachowanie oskarżonego polegające na dotykaniu pokrzywdzonych po ciele, w okolicy ud, brzucha i penisa, przytulanie się do leżących małoletnich i dotykanie ich ciała w miejscach intymnych, wyczerpuje znamiona czynu z art. 200 § 1 kk.

Zgodnie z art. 91 § 1 kk Sąd przyjął, iż oskarżony zarzucanych mu czynów opisanych w pkt V i VI części wstępnej wyroku dopuścił się w ramach ciągu przestępstw, albowiem popełnił je w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, zanim zapadł wyrok, co do któregokolwiek z nich.

Czyn opisany w pkt VII

Przepis art. 202 § 4a kk penalizuje odpowiedzialność sprawcy, który przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

Bez wątpieni oskarżony posiadając w swoim telefonie komórkowym zdjęcia małoletnich chłopców, w tym B. K. z widocznymi genitaliami dysponował pornografią z udziałem małoletniego w rozumieniu przepisu art. 202 § 4a kk.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania.

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania.

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

W. L.

I

Pkt. I części wstępnej wyroku

Znaczny stopień społecznej szkodliwość zarzucanego mu czynu godzący w ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego młodzieży, stwarzający realne zagrożenie uzależnienia od alkoholu i popadnięcia w nałóg;

Uprzednia niekaralność;

Brak skruchy;

Adekwatność kary do stopnia zawinienia oskarżonego i jej realna dolegliwość;

Społeczne odczucie sprawiedliwości;

Konieczność uzmysłowienie sprawcy grożących konsekwencji w przypadku dalszego zachowania sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym;

W. L.

II

Pkt. II części wstępnej wyroku

Znaczny stopień społecznej szkodliwość zarzucanego mu czynu polegający na prezentowaniu treści pornograficznych małoletniemu godzących w wolność seksualną małoletnich oraz w ich prawidłowy rozwój psychofizyczny;

Uprzednia niekaralność;

Brak skruchy;

Adekwatność kary do stopnia zawinienia oskarżonego i jej realna dolegliwość;

Społeczne odczucie sprawiedliwości;

Konieczność uzmysłowienie sprawcy grożących konsekwencji w przypadku dalszego zachowania sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym;

W. L.

III

Pkt. III części wstępnej wyroku

Znaczny stopień społecznej szkodliwość zarzucanego mu czynu polegający na wykonywaniu czynności seksualnej w celu własnego zaspokojenia w obecności osoby małoletniej, godzących w wolność seksualną małoletnich oraz w ich prawidłowy rozwój psychofizyczny;

Uprzednia niekaralność;

Brak skruchy;

Adekwatność kary do stopnia zawinienia oskarżonego i jej realna dolegliwość;

Społeczne odczucie sprawiedliwości;

Konieczność uzmysłowienie sprawcy grożących konsekwencji w przypadku dalszego zachowania sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym;

W. L.

IV

Pkt. IV części wstępnej wyroku

Znaczny stopień społecznej szkodliwość zarzucanego mu czynu godzący w wolność człowieka w zakresie jego prywatności i intymności;

Działanie z wykorzystaniem stanu upojenia alkoholowego małoletniego pokrzywdzonego;

Uprzednia niekaralność;

Brak skruchy;

Adekwatność kary do stopnia zawinienia oskarżonego i jej realna dolegliwość;

Społeczne odczucie sprawiedliwości;

Konieczność uzmysłowienie sprawcy grożących konsekwencji w przypadku dalszego zachowania sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym;

W. L.

V

Pkt. V i VI części wstępnej wyroku

Znaczną społeczną szkodliwość zarzucanych mu czynów polegający na braku poszanowania wolności seksualnej drugiej osoby, jej wieku, a nadto jej prawa do nietykalności i życia wolnego od strachu;

Uprzednia niekaralność;

Brak skruchy;

Adekwatność kary do stopnia zawinienia oskarżonego i jej realna dolegliwość;

Społeczne odczucie sprawiedliwości;

Konieczność uzmysłowienie sprawcy grożących konsekwencji w przypadku dalszego zachowania sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym;

W. L.

VI

Pkt. VII części wstępnej wyroku

Znaczny stopień społecznej szkodliwość zarzucanego mu czynu godzący z jednej strony w wolność człowieka w zakresie jego prywatności i intymności, z drugiej strony godząc w obyczajowość i wolność seksualną małoletniego;

Uprzednia niekaralność;

Brak skruchy;

Adekwatność kary do stopnia zawinienia oskarżonego i jej realna dolegliwość;

Społeczne odczucie sprawiedliwości;

Konieczność uzmysłowienie sprawcy grożących konsekwencji w przypadku dalszego zachowania sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym;

W. L.

VII

Czyny opisane w pkt. I-VII części wstępnej wyroku

Uprzednia karalność;

Adekwatność wymiaru kary łącznej do zarzucanych mu czynów;

Społeczne odczucie sprawiedliwości;

Uzmysłowienie sprawcy grożących konsekwencji w przypadku dalszego zachowania sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym;

Brak pozytywnej prognozy jego przyszłego zachowania;

Wysoka demoralizacja;

Bagatelizowanie jego kryminogennych poczynań i orzeczenie kary łagodniejszej, może doprowadzić tylko i wyłącznie do eskalacji niepożądanych zachowań i poczucia bezkarności.

W. L.

VIII

Czyny opisane w pkt. I-VII części wstępnej wyroku

Obligatoryjne zaliczenie na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okresu zatrzymania.

W. L.

IX

Czyny opisane w pkt. I-VII części wstępnej wyroku

Środek ten winien zapewnić pokrzywdzonym poczucie bezpieczeństwa, spokoju i braku zagrożenia ze strony sprawcy.

W. L.

X

Czyny opisane w pkt. I-VII części wstępnej wyroku

Środek ten winien uniemożliwić oskarżonemu kontakty z małoletnimi i zapobiec przed popełnieniem przestępstw na ich szkodę.

W. L.

XI

Czyny opisane w pkt. II, IV i VII części wstępnej wyroku

Sąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych w postaci telefonu komórkowego i laptopa jako przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.

W. L.

XII

Czyny opisane w pkt. I-VII części wstępnej wyroku

Zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy z urzędu adw. Doroty Szafraniec Mrowcy kosztów nieopłaconej udzielonej obrony z urzędu.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

6. Omówienie innych zagadnień

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

7.  KOszty procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

W. L.

XIII

Uwzględniając sytuację materialną i rodzinną oskarżonego Sąd uznał, iż poniesienie kosztów sądowych oraz opłaty byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucja Laur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Tuliusz Stabryn
Data wytworzenia informacji: